Ståstöd Staro

Produkt: Ståstöd Staro

Ståstödet Staro har en mängd tillbehör som gör den enkel att anpassa till många olika användare. Skulle inte tillbehören räcka för att stå bra gör vi specialanpassningar.

Armstödsplattan är höjdreglerbar mellan 90-135 cm.
Höjden regleras med hjälp av ett elektriskt ställdon.
De bägge handtagen vid armstödsplattan är reglerbara i djupled och avtagbara. Knäplattan är reglerbar i höjd och djupled. Även bågen går att reglera i höjdled. Ståstödet kräver 68x91 cm golvutrymme och går enkelt att flytta genom att den tippas och körs på hjulen i framkanten.

Bakre stödskiva

Produkt: Bakre stödskiva

Bakre stödskiva
Bakre stödskivan används när man önskar ett fastare stöd. Den monteras på bågen. Brukaren kan manövrera skivan och låsspaken själv.
Bakre stödskiva . . . . . . . . . . . art.nr: 2920

Bord, vinkelreglerbart

Produkt: Bord, vinkelreglerbart

Tillverkat i björk. Steglöst vinkelreglerbart.
Bord, vinkelreglerbart . . . . . . . art.nr: 2905

Bröstbälte

Produkt: Bröstbälte

Bröstbälte . . . . . . . . . . . . . . art.nr: 3344
Bätesavlastare 24 cm. . . . . . . . . . art.nr: 3356
Bältesavlastare 30 cm. . . . . . . . . art.nr: 3334

Bröststöd

Produkt: Bröststöd

Bröststödet är avtagbart och dess standardstorlek är 20 cm brett och 15 cm högt. Ett reglerbart bälte med avlastare kan monteras för ytterlgare stöd.
Bröststöd . . . . . . . . . . . . . . art.nr: 2913
Bröststöd, specialmått . . . . . . . art.nr: 2914

Fotlåda, reglerbar

Produkt: Fotlåda, reglerbar

Fotlådan är reglerbar i bredd och djupled. Den kan kompletteras med en hälkappa. Vid beställning ange höger eller vänster sida.Fotlådan kan tillverkas efter individuella mått.
Fotlåda reglerbar Höger . . . . . . . art.nr: 2916 Höger
Fotlåda reglerbar Vänster . . . . . . art.nr: 2916 Vänster
Hälkappa . . . . . . . . . . . . . . art.nr: 2919

Hjulunderdel

Produkt: Hjulunderdel

Hjulen har en storlek av 50 mm varad det främre hjulparet är svängbara och bromsbara.
Hjulunderdel . . . . . . . . . . . . art.nr: 2912

Höftstöd

Produkt: Höftstöd

Höftstödet monteras på bågen, antingen på höger eller vänster sida och används när man vill räta upp en höft. Höftstödet går att reglera i längsled och höjdled.
Höftstöd. . . . . . . . . . . . . . . art.nr: 2922

Knäplatta bred 4 st knäpositionering

Produkt: Knäplatta bred 4 st knäpositionering

Knäplatta bred 4 st knäpositionering. . . . art.nr: 2930

Knäpositioneringsstöd

Produkt: Knäpositioneringsstöd

Kan fästas fritt på knäplattan.
Knäpositioneringsstöd . . . . . . . art.nr: 2710

Sidostöd till armstödsplatta

Produkt: Sidostöd till armstödsplatta

Sidostöd till armstödsplatta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .art.nr: 2713

Skotningsanordning för uppresningshjälp

Produkt: Skotningsanordning för uppresningshjälp

Två skotlås håller säkert i linorna vilket ger en stabil uppresning.
Skotningsanordning . . . . . . . . art.nr: 2910

Skrivskiva

Produkt: Skrivskiva

Fästs på armstödsplattan
Skrivskiva . . . . . . . . . . . . . . art. nr: 2714